DISCLAIMER

DISCLAIMER

Beachhal Didam streeft ernaar dat alle informatie op de website correct is. De gepubliceerde informatie bindt Beachhal Didam echter niet, noch kan Beachhal Didam hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Beachhal Didam zijn verstrekt.

Beachhal Didam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze website mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Beachhal Didam of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Beachhal Didam.


Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:


Beachhal Didam

Sportpark de Nevelhorst

Vincwijcweg 12

6941 RG Didam

DIRECT RESERVEREN?

Wij vinden het hartstikke leuk als je naar Didam komt! Wil je zeker zijn van een plek? Reserveer tijdig, dan vis je niet achter het net. Ben je verhinderd, laat dit dan snel weten zodat anderen onze hal kunnen gebruiken. Als je 48 uur voor aanvang annuleert, brengen we geen kosten in rekening. Je kunt ook een ‘last minute’ boeken, tot vier uur van tevoren.

Copyright © 2022 Beachhal Didam

Socials

Made with 🐘 by IKUU